Home Voorstellen Wat is Mensendieck? Specialisaties Voor wie? Vergoeding verzekering Waar & contact
Paramedisch Centrum  Heemskerkerweg 191  1945 TG Beverwijk 0251-233480
Oefentherapie Mensendieck Beverwijk
Psychosomatiek Wanneer het u allemaal te veel wordt en het hoofd is te vol kan er sprake zijn van stress.  Soms zijn er aanwijsbare factoren zoals: een hoge werkdruk; teveel drukte thuis, problemen of zorgen en soms zijn deze factoren iets moeilijker aan te wijzen. Veel en langdurige stress kan geestelijke en/of lichamelijke  klachten of pijn geven. Stress op zich hebben we nodig om goed te functioneren om het beste uit ons zelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer we het niet afwisselen met ontspanning om lichaam en geest te herstellen. Bij langdurige of teveel stress kunnen we niet meer goed herstellen. Het lichaam en geest zijn niet meer in balans. Klachten: - Lichamelijk; aanhoudende vermoeidheid, pijnlijke arm-, nek-, schouder- of rugspieren, hoofdpijn, misselijk, slecht slapen enz. - Psychisch; concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, snel geïrriteerd, angst, desinteresse, nachtmerries enz. - Ook in je gedrag kunnen dingen veranderen zoals: minder goed kunnen presteren of fouten maken, chaotisch gedrag of toegenomen gebruik van medicijnen. Behandeling: De therapie zal zich richten op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. De kracht weer in u zelf te vinden. De behandeling zal bestaan uit gesprekken met als doel de problemen helder te krijgen, deze hanteerbaar te maken. Ook zal er aandacht besteed worden aan uw gedachten, emoties en handelen om u meer inzicht te geven hoe u zelf deze kunt beïnvloeden. Lichaamsoefeningen; ontspannings-, adem-, en houdingsoefeningen. Dit alles om u weer in balans te brengen.   Chronische Pijn Wanneer de pijn het leven voor u gaat lijden in plaats van dat u, u eigen leven lijdt ondanks de pijn. Pijn is noodzakelijk om u te waarschuwen voor letsel in het lichaam, bijvoorbeeld een gebroken enkel of wijst op gevaar zodat je jezelf bijvoorbeeld niet verbrand. Maar wat als het letsel genezen is en de pijn is er nog steeds of als er pijn is omdat er sprake is van een ziekte (bijv. reuma)? Chronische pijn wil zeggen dat de pijn langer dan drie maanden bestaat. Soms is er een ongeluk aan vooraf gegaan en soms speelt er een ziekte een rol en ook is er soms geen aanwijsbare oorzaak. Klachten: - SOLK (somatische onvoldoende verklaarbare lichaamsklachten), reuma, arthrose, fybromyalgie, onderdeel van revalidatie. De behandeling: De oorzaken van uw pijn , hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met uw oefentherapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Deze doelen richten zich op het verbeteren van de vaardigheden die voor u belangrijk zijn. De therapie zal zich niet richten op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan om weer grip te krijgen op u eigen leven. Dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Er zal een combinatie van fysieke (lichaams) en mentale (o.a. gesprekken) oefeningen worden gegeven afgestemd op uw persoonlijke situatie. BPPD of draaiduizeligheid. BPPD wil zeggen: een goedaardige, aanvalsgewijze, een positieafhankelijke draaiduizeligheid. Deze wordt veroorzaakt doordat er oorsteentjes losgeraakt zijn van de zintuigharen in het binnenoor en zijn gaan zwerven in de halfcirkelvormige kanalen. De oorsteentjes kunnen losraken door een oorontsteking, een ontsteking aan het evenwichtsorgaan, door letsel of door ouderdom. Maar meestal is de oorzaak niet te achterhalen. Klachten: - De draaiduizeligheid komt op nadat u een bepaalde beweging mat het hoofd heeft gemaakt zoals; snel omdraaien van het hoofd, bukken, omhoogkijken of in bed gaan liggen. De duizeligheid treedt snel op en zal meestal niet langer dan een minuut duren. Let op: je hebt vele vormen van duizeligheid. Laat een arts bepalen of het om BPPD gaat. Behandeling: Na een vraaggesprek zal een onderzoek bepalen in welk gedeelte van de halfcirkelvormige kanaal de oorsteentjes zich bevinden. Dan zal een manoeuvre nodig zijn om de oorsteentjes los te schudden en deze uit het kanaal te verwijderen. U krijgt adviezen mee naar huis en eventueel enkele oefeningen. Soms komt het voor dat tijdens de behandeling de klachten eerst kunnen verergeren voordat het beter gaat. Houdt u hier rekening mee.
Psychosomatiek, Chronische Pijn en ook voor draaiduizeligheid.
Specialisaties